شموئل - آخرینِ قضات

مشاهده شده : 10688

شرح

شموئل آخرینِ پیامبران است و اولین پادشاه اسرایئل باستان را دیده است. از زمانی که پسر بچه ای بود صدای خداوند را شنید و به دنبال او را رفت - اما مردم می خواستند او نیز مثل قبایل اطرفشان باشد، آنها یک پادشاه می خواستند. این داستان، قصه آن دوران به همراه شموئل، شاؤل و داود جوان است که با یکدیگر وارد گفتگویی غنی، عمل و حضورمی شوند. این فیلم نمایانگر راه خداوند در مقابل راه انسان و نتایج و عواقب پیروی از هر انتخاب و راه است.

فیلم های مربوطه