خلاصه داستانهای جی 2

آدم و حوا - سرآغاز

آدو حوم ا 

 

خداوند پس از آفرینش کائنات، جهان و همه چیز بر صحنه زمین، انسان را خلق کرد. خداوند آدم و سپس حوا را خلق کرد تا همدم آدم باشد. این دو درشگفتی و شادی در محضر خداوند زندگی می کردند - تا اینکه دست به نافرمانی زدند و از باغ بهشت رانده شدند. از آن روز به بعد کشمکش های فراوانی صورت گرفت اما آنها هیچگاه بدون میثاق رها نشدند. خداوند راهی را، در عهد خود، فراهم می آورد تا انسان دوباره به دوستی و هم صحبتی با او بازگردد. در این حکایت از اولین خانواده، آدم و حوا، قابیل و هابیل انسانهایی واقعی با کشمکشها و وسوسه هایی واقعی می شوند

 

حضرت نوح و طوفان

حضرت نوح و طوفان

آیا گاهی اوقات احساس می کنید و همه چیز و همه کس در درونشان دروغ می گویند، تقلب می کنند، قلبی آکنده از نفرت دارند، به دزدی دست می زنند و حتی مرتکب قتل می شوند؟ این موضوع تازه ای نیست. در زمان حضرت نوح شرارت و تبهکاری مردم زمانه او پایانی نداشت. و به همین خاطر خداوند به حضرت نوح امر کرد تا کشتی ای بسازد زیرا خداوند می خواست همه مردان، زنان، کودکان، حیوانات و همه چیز را نابود نماید. این داستان شگفت انگیز این مرد و خانواده او و ایمان راسخ به خداوند در تمام مراحل است.

 

حضرت ابراهیم و وعد خداوند

حضرت ابراهیم و وعده خداوند 

 

خداوند ابراهیم را از سرزمینی دوردست فراخواند، او را در سرزمینی خشک و بی آب و علف که همچون ساره، همسر نازای ابراهیم، سترون بود فرود آورد - اما خداوند به ابراهیم سرزمین، فرزندان نوادگانی را وعده داد همچون ستارگان آسمان. زندگی ابراهیم مملو بود از کشمکشها و شکستها اما با این حال او ارتباطش را با خدای یکتای واقعی ادامه داد و از طریق همین رابطه کل زمین مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. این داستان شگفت انگیز ابراهیم است، مردی که به خداوند ایمان داشت و از دوستان خدا به شمار می رفت.

 

اسحاق و یعقوب - دو برادر

اسحاق و یعقوب - دو برادر

 

اسحاق یعنی همان پسری که پدرش (ابراهیم) او را برای قربانی کردن به کوهستان برد، همسری برمی گزیند و صاحب دو فرزند پسر می شود، دو پسر دوقلو. اما این دو پسر تقریباً نقطه مقابل یکدیگر بودند - یکی شکارچی قوی و توانمند است در حالی که آن دیگری در چادرها در کنار زنان می ماند. در میان پیشگویی ها، جانبداری، امیال طبیعی، نیرنگها و خشم باز هم می توانیم دست خداوند را در کار ببینیم - شیوه دنیا این گونه است، اما شیوه خداوند به گونه دیگری است و ما می توانیم کار خداوند را حتی در زمانهای تیرگی ببینیم.

 

حضرت یوسف - تعبیر کننده خواب

حضرت یوسف - تعبیر کننده خواب

 

امروزه خانواده هایی هستند که مثل خانواده یوسف هستند. ممکن است پدر و مادرهایی را ببینید که بین فرزندانشان فرق می گذارند؛ چه بسا پسرانی که از مادران مختلف هستند و از خواهران و برادرانشان تنفر دارند و نظیر آن. خانواده یوسف هم اینگونه است - خانواده ای ازهم گسیخته. با اینکه این داستان، داستان اختلافات است، در عین حال داستان عظمت خداوند بوده نشان می دهد که چگونه خداوند کاری می کند تا همه چیز دست به دست هم داده به نفع آنانی که به خدا ایمان دارند و تحت هر شرایط از فرمان او اطاعت می کنند عمل کنند. یوسف و برادرانش، فرعون و مصر همگی در داستان یوسف - تعبیر کننده خواب زنده می شوند.

 

موسی - بنده خدا

موسی - بنده خدا 

 

حضرت موسی که در میان اشراف مصر بزرگ شده است، پی می برد که به این گروه تعلق ندارد. پس از آنکه همه چیز را در دستان خود می گیرد ناگزیر می شود به بیابان بگریزد. چهل سال بعد، خداوند موسی را به مصر بازمی گرداند تا با معجزات و چالشها قوم خود را به سوی آزادی و رستگاری رهنمون شود. این داستان سه قسمتی موسی و قوم بنی اسرائیل را در سفری که از سر اطاعت خدا از مصر به سوی رابطه با خداوند می روند دنبال می کند.

 

شموئل - آخرینِ قضات

شموئل - آخرینِ قضات 

 

شموئل آخرینِ پیامبران است و اولین پادشاه اسرایئل باستان را دیده است. از زمانی که پسر بچه ای بود صدای خداوند را شنید و به دنبال او را رفت - اما مردم می خواستند او نیز مثل قبایل اطرفشان باشد، آنها یک پادشاه می خواستند. این داستان، قصه آن دوران به همراه شموئل، شاؤل و داود جوان است که با یکدیگر وارد گفتگویی غنی، عمل و حضورمی شوند. این فیلم نمایانگر راه خداوند در مقابل راه انسان و نتایج و عواقب پیروی از هر انتخاب و راه است.

 

داود - مردی به دنبال قلب خود خداوند

داود - مردی به دنبال قلب خود خداوند 

 

- آیا ما می توانیم در وادی سایه مرگ خداوند را بشناسیم؟
-وقتی خود را خطاکاری عظیم می یابیم، واکنش ما چه باید باشد؟
-در برابر خداوند چگونه باید رفتار کنیم؟
- چگونه می توانیم ببخشاییم و بخشوده شویم؟

داستان داود بسیار پربار و مملو از اعمال خدا است در زندگی این چوپان، این جنجگو، این روحانی، این پیامبر و پادشاه است. این داستانی است که مثل هیچ داستان دیگری نیست و فیلم آن در اینجا با گروهی از بازیگران تولید شده است. این داستان شما را به دریایی از زیبایی، عظمت و شگفتی می برد.

 

الیاس - پیامبر آتش

الیاس - پیامبر آتش

 

الیاس مردی بود که در دوران شرارتی عظیم زندگی می کرد - دورانی که مردم از خدایان دیگری پیروی می کردند و آنها را بجای خدای واقعی یکتا پرستش می کردند. الیاس فراخوانده شد تا کلام خداوند را به رهبران و مردم ابلاغ نماید تا آنها به سوی خدا بازگردند. خداوند کارهای بزرگی را بدست الیاس انجام داد - او سه سال باران را متوقف کرد، معجزه ها کرد، مردگان را زنده کرد و در همه اینها راز شنیدن صدای خدا را کشف کرد.