الیاس - پیامبر آتش

مشاهده شده : 29322

شرح

الیاس مردی بود که در دوران شرارتی عظیم زندگی می کرد - دورانی که مردم از خدایان دیگری پیروی می کردند و آنها را بجای خدای واقعی یکتا پرستش می کردند. الیاس فراخوانده شد تا کلام خداوند را به رهبران و مردم ابلاغ نماید تا آنها به سوی خدا بازگردند. خداوند کارهای بزرگی را بدست الیاس انجام داد - او سه سال باران را متوقف کرد، معجزه ها کرد، مردگان را زنده کرد و در همه اینها راز شنیدن صدای خدا را کشف کرد.

فیلم های مربوطه