ساموئل: بخش 1 – قضات

مشاهده شده : 16114

شرح

نظام فاسد است. حاکمان مردم را می توان خرید. عدالتی وجود ندارد. صندوقچه عهد در نبر مفقود شده است، الیاس می‏میرد، و قاضی جدید، آخرین قاضی، ساموئل، به جای او می نشیند. اما پسران ساموئل فاسد می شوند و بیقراری برای عدالت در آن سرزمین موج می زند.

فیلم های مربوطه