نوح: بخش 3 – حکم و ایمان

مشاهده شده : 13826

شرح

حیوانات به طور حیرت آوری به صورت جفت جفت می آمدند و هنوز بر شرارت ها افزوده می شد. آن ها با نوح و خانواده اش وارد کشتی شدند و خداوند آن ها را درون کشتی محافظت کرد تا به رستگاری برسند. به یکباره با جاری شدن آب از هر شکافی در زمین و بارش باران از آسمان ها، حکم خداوند بر آن ها جاری شد. یک سال و 17 روز کشتی نوح بر آب های خروشان شناور بود و تمامی حیات روی زمین نابود شده بود. هنگامی که نوح و خانواده اش از کشتی بیرون آمدند، نوح محرابی برای خداوند حی ساخت و به عبادت مشغول شد. و خداوند رنگین کمان خود بر آسمان ها افکند تا متذکر این شود که دیگر زمین را با سیلاب ویران نخواهد کرد.

فیلم های مربوطه