یوسف: بخش 6 – تجدید دیدار

مشاهده شده : 16085

شرح

برادران یوسف را در جامه ی مصری نشناختند. او آن ها را می شناسد و تصمیم می گیرد آن ها را بیازماید که آیا تغییر کرده اند یا نه. طی چندین آزمایش یوسف صحنه را برای حضور خود آماده می کند. یوسف از قدرت و اختیار خود برای آوردن تمام خانواده به مصر استفاده می کند و بهترین زمین ها را در اختیار آن ها قرار می دهد. یوسف دوباره به آغوش پدر پیر خود باز می گردد.

فیلم های مربوطه