یوسف: بخش 3 - برده

مشاهده شده : 16975

شرح

یوسف برده ای در خانه پوتیفار، سرپرست زندانیان فرعون است. یوسف مردی صادق است و خیلی زود پوتیفار او را مسئول تمام خانه خود می کند. اما همسر پوتیفار اندیشه های شیطانی دارد و سعی می کند یوسف را گمراه کند. یوسف از او می گریزد. او یوسف را به تلاش برای هتک ناموس متهم می کند و پوتیفار چاره ای ندارد جز اینکه او را به زندان بیندازد.

فیلم های مربوطه