اسحاق و یعقوب: بخش 3 – نعمات

مشاهده شده : 15027

شرح

اسحاق فکر می کند در حال احتضار است و می خواهد نعمات خود را به پسرانش بدهد. یعقوب اسحاق را می فریبد تا فکر کند که او عیسو است و باعث می شود سهم النعمه برادر بزرگترش را به او بدهد. وقتی عیسو متوجه می شود که حقوق ولادت خود را از دست داده است تصمیم می گیرد یعقوب را به قتل برساند. یعقوب فرار می کند. در بیابان خداوند را ملاقات می کند.

فیلم های مربوطه