داود: بخش 6 – بر رحمت خداوند

مشاهده شده : 15096

شرح

قلمرو رو به متلاشی است. داود، با واهمه، مردان اسرائیل را که علیه حکم الهی هستند می شمارد. مصیبتی تمام سرزمین را به موجب نافرمانی او ویران می کند. داود خود را در دستان خداوند حی قرار می دهد و برای رحمت دعا می کند. اما ویرانی غالب شده است و سرای داود ویران شده است. این داستانی حماسی است، حکایت برای تمام دوران.

فیلم های مربوطه