داود: بخش 4 – یک پادشاه و در عین حال یک انسان

مشاهده شده : 15403

شرح

شاه داود در پیشگاه صندوقچه الهی پایکوبی می کند زیرا آن را به اورشلیم برمی گرداند. شهر سراسر جشن و سرور می شود. داود قلمرو را گسترش می دهد و با فتوحات خود بیقرار و عشرت طلب می شود. او در بهار هنگامی که انتظار می رود پادشاهان جنگ کنند در پشت جبهه در اورشلیم می ماند. شبی زیبا و پر ستاره، داود بتشبع را که در پشت بام پایین مشغول استحمام است می بیند. او را به پیش خود فرامی خواند. پهنه ی اخلاقی او آن شب شکسته می شود و هیچگاه التیام نمی یابد.

فیلم های مربوطه