ابراهیم: بخش 4 – بازگشت به سرزمین موعود

مشاهده شده : 17289

شرح

ابرام وعده هایی دارد. خداوند به او این سرزمین و یک وارث را وعده داده است. او هیچکدام را در اختیار ندارد. ساره تصمیم می گیرد که آن ها باید به خداوند کمک کنند وعده هایش را محقق سازد. ساره هاجر را به ابرام می دهد تا فرزندی برای آن ها بیاورد. زمانی که ابرام هاجر را به عنوان همسر دوم برمی گزیند و او باردار می شود، روابط پیچیده تر می گردد. ساره به موجب حسادت با هاجر با خشونت رفتار می کند و هاجر ز آنجا می رود.

فیلم های مربوطه