ابراهیم: بخش 2 – سرزمین موعود

مشاهده شده : 15761

شرح

ابرام به سرزمین موعود می رسد و آن را در قحطی کامل می بیند. سرزمین کفری را می بیند که در آن تمامی اعمال بت پرستی و قربانی انسان انجام می شود. به نشانه ایمان به خداوند حی، برای وی قربانی پیشکش می کند و حتی در خانواده خود علیه انکار خداوند صحبت می کند. اما او باید از خانواده و قوم خود مراقبت کند. بی آنکه فرمان خداوند به گوشش برسد، خانواده اش را به مصر می برد. آیا بهتر بود برای پاسخ خداوند صبر می کرد؟

فیلم های مربوطه