حكايات الله

مجموعه داستانهای الهی گروهی از داستانهای نمایشی از شخصیت های کتاب مقدس است که در بنیاد قصه گویی ساخته شده اند - و به ترتیب وقوع داستان روایت می شوند. این داستانها در ابتدا با داستان آدم و حوا و در طول عهد عتیق و عهد جدید کتاب مقدس ادامه یافته به حواری محبوب، یوحنا می رسد. تا الان ما مجموعه داستانهای عهد عتیق و ابتدای «مسیح» را به صورت فیلم درآورده ایم (به داستانها، و مرور مجوعه ها مراجعه نمایید)

ما به دلایل مختلف کار خود را به صورت مخفی و در انزوا انجام داده ایم، اما در حال حاضر به شکلی آشکار تر روی توزیع اجزای کار خود کار می کنیم تا رسالت خود مبنی بر«انتشار گسترده» را به انجام برسانیم.

این پایگاه اطلاع رسانی صرفاً مقدمه ای برای مجموعه داستانهای خدا است. این مجموعه به شکلهای مختلف نام گذاری و شناخته شده است - جی 2 ، گوتنبرگ 2، داستانهای خدا، غیره. همه اینها یکی هستند.

بنابراین در اینجا شما فهرستی از برنامه هایی که تا کنون تکمیل شده اند را می بینید؛ تبلیغی کوتاه برای آنکه شما بتوانید ببینید برنامه های چه شکلی دارند و نیز با حال هوای کلی آنها آشنا شده کمی از صدای متن فیلم ها را گوش کنید.

این برنامه ها به زبان عربی هستند و کارگردانها و بازیگران بومی در آنها بکار گرفته شده اند.

جان دُر ، تهیه کننده اجرایی